Kor lang tid tar saksbehandlinga av plansaker?

Kor lang tid tar saksbehandlinga av plansaker?

Behandlingstida er avhengig av størrelse og kor kompleks saka er, men det går fort eit år.

Mange reguleringssaker kan vere kontroversielle; politisk, ovanfor overordna styresmakter, nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid. 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen