Kor lang tid tar saksbehandlinga av plansaker?

Behandlingstida er avhengig av størrelse og kor kompleks saka er, men det går fort eit år.

Mange reguleringssaker kan vere kontroversielle; politisk, ovanfor overordna styresmakter, nabolag eller ulike interessegrupper. Slike saker kan derfor ofte ta lengre tid. 

Ansvarleg for tenesta