Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Temakart

Temakart

Eit tematisk kart, temakart, er eit kart som er laget for å belysa eit bestemt tema og viser som regel informasjon om eitt eller eit fåtal emne.

Informasjon er ofte spesielt framheva med eit enkelt og/eller tona ned kart i bakgrunnen.

Temakartane kan studerast i ein av dei to kartverktøya til kommunen; GeoInnsyn for berbar einingar/PC/mac eller WebInnsyn for PC.

Oversikt temakart
Temakart Webinnsyn Geoinnsyn
Arealressursar Vis i WebInnsyn  
Barnehagar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Barneskolar Vis I WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Bibliotek Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Biologisk mangfald Vis i WebInnsyn  
Byggesaker Vis i Webinnsyn Vis i Geoinnsyn
Bydelar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Delesaker Vis i Webinnsyn Vis i Geoinnsyn
Eigedommar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Eigedommar og flyfoto Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2018 Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2015/2016 Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2011/2012 Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 2006/2007 Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1964/1968 Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto 1947 Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Forureining Vis i WebInnsyn  
Friluftsliv Vis i WebInnsyn  
Grunnkrinsar Vis i WebInnsyn  
Geologi Vis i WebInnsyn  
Historiske kart Vis i WebInnsyn  
Idrettsanlegg Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Idrettshallar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kino og kulturhus Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kyrkjer Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kulturminne Vis i WebInnsyn  
Kommunedelar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kommunedelplan Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kyst, marint og maritimt Vis i WebInnsyn  
Legekontor Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Reguleringsplanar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Reguleringsplanar under arbeid Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Rådhus og tenestehus Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Samferdsel Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Samfunn og sikkerheit Vis i WebInnsyn  
Skolekrinsar og opptaksområde Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Stadnamn Vis i WebInnsyn  
Svømmehallar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Sjukeheimar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Sykkelkart Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Tilgjengelegheit/Universell utforming Vis i WebInnsyn  
Ungdomsskolar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Ungdomsskolekrinsar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Valkrinsar Vis i WebInnsyn  
Vasskvalitet Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Til toppen