Temakart

Eit tematisk kart; temakart, er laga for å belyse eit bestemt tema og viser som regel informasjon om eitt eller eit fåtal emne.

Informasjon vert framheva ved at man nyttar eit enkelt og ofte ned-tona kart i bakgrunnen.

Temakarta kan studerast i ein av kommunens to kartløysingar på nett; Isy Map (PC, mobiltelefon, nettbrett) eller Isy Map Server (PC).

 

Bilde av kartutsnitt fra Isy Map som viser oversikt over temakart

 

Bilde av kartutsnitt fra Isy Map Server som viser oversikt over temakart

Ansvarleg for tenesta