Temakart

Eit tematisk kart; temakart, er laga for å belyse eit bestemt tema og viser som regel informasjon om eitt eller eit fåtal emne.

Informasjon vert framheva ved at man nyttar eit enkelt og ofte ned-tona kart i bakgrunnen.

Temakarta kan studerast i ein av kommunens to kartløysingar på nett; GeoInnsyn (PC, mobiltelefon, nettbrett) eller WebInnsyn (PC).

Oversikt temakart
Temakart/nettside Webinnsyn Geoinnsyn
Arealressursar Vis i WebInnsyn  
Arealplaner
Barnehagar
Barneskolar
Bibliotek Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Biologisk mangfald Vis i WebInnsyn  
Bomstasjonar
Brannstasjoner
Brøytekart
Byggesaker
Bydelar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Delesaker
Dispensasjonar
Eigedommar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Eigedommar og flyfoto Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Flyfoto
Forureining Vis i WebInnsyn  
Friluftsliv Vis i WebInnsyn  
Grunnkrinsar Vis i WebInnsyn  
Geologi Vis i WebInnsyn  
Historiske kart Vis i WebInnsyn  
Idrettsanlegg og -haller
Kino og kulturhus Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kyrkjer Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kulturminne Vis i WebInnsyn  
Kommunedelar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Kyst, marint og maritimt Vis i WebInnsyn  
Legekontor Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Opptaksområde for ungdomsskular
Rådhus og tenestehus Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Samferdsel Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Samfunn og sikkerheit Vis i WebInnsyn  
Skolekrinsar og opptaksområde
Sjukeheimar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Stadnamn Vis i WebInnsyn  
Stemmekrinsar Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn
Svømmehallar
Sykkelkart
Tilgjengelegheit/Universell utforming Vis i WebInnsyn  
Tomtesal
Ungdomsskolar
Vasskvalitet Vis i WebInnsyn Vis i GeoInnsyn

Ansvarleg for tenesta