Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kartutskrift

Kartutskrift

I søknader om deling av eigedom skal kart som viser eksisterande og ønska grense leggast ved. Byggesøknader skal innehalde ein situasjonsplan (kart som viser eksisterande situasjon der tiltaket det er søkt om er innteikna). 

I kommunens to kartportalar WebInnsyn og GeoInnsyn kan du sjølv lage kartutskrifter som f.eks. situasjonskart og plankart. 


Digitale kartutskrifter i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita Infoland, Norkart eller Proconet. Hos desse leverandørane finn du situasjonskart, matrikkelkart, plankart og ledningskart.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Til toppen