Kartutskrift

I søknader om deling av eigedom skal kart som viser eksisterande og ønska grense leggast ved. Byggesøknader skal innehalde ein situasjonsplan (kart som viser eksisterande situasjon der tiltaket det er søkt om er innteikna). 

I kommunens to kartportalar Isy Map og Isy Map Server kan du sjølv lage kartutskrifter som f.eks. situasjonskart og plankart. 

Kartutskrifter
Kart Brukarrettleiing
Isy Map Brukarrettleiing (PDF, 2 MB)
Isy Map Server Brukarrettleiing (PDF, 753 kB)


Digitale kartutskrifter i pdf-format kan også bestillast via leverandørane Ambita, Norkart eller Proconet. Hos desse leverandørane finn du situasjonskart, matrikkelkart, plankart og ledningskart.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Sjå pris for eigedomsinformasjon

Ansvarleg for tenesta