Tilskot til individuelle ferietiltak for personar med utviklingshemming for 2023

Ålesund kommune gir tilskot til ferieaktivitetar til personar med nedsett funksjonsevne/utviklingshemming.

Tilskot blir gitt innafor ramma for den bevilling som kvart år står til disposisjon,

Søk om tilskot

Ber om at ein helst nyttar det digitale søknadsskjemaet nedanfor.

Klikk her for å søke om tilskot til individuelle ferietiltak

Papirskjema (PDF) (PDF, 243 kB) sendast Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Treng du hjelp til utfylling av søknaden, ta kontakt med næraste innbyggartorg for bistand.

Søknadsfrist: 31.mai 2023

Ansvarleg for tenesta