Kommuneadvokat

Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten er Ålesund kommune sitt eige advokatkontor.

Kommuneadvokaten har to hovudoppgåver. Det er å føre rettssaker for Ålesund kommune og å vere rådgivar i rettslege spørsmål til administrative og politiske organ, samt kommunen sine føretak, selskap og stiftingar.

Til toppen