Volsdalen skole

inngangsparti på skolebygg - Klikk for stort bilete Ålesund kommune

Volsdalen skole ligg sentralt i Ålesund, ca. 2 km frå bysentrum og rådhuset, og har fine turområde som Volsdalsberga og byfjellet i sitt nærmiljø. Vår visjon er "Med rom for alle, og blikk for den enkelte."

Grunnskolen har:

 • ca. 250 elevar fordelt på 1.-7. klassetrinn, i alt 14 grupper/klasser.
 • ca. 40 tilsette

Satsingsområde

Pedagogiske fokusområde for skoleår 22-23:

 • skolen har starta prosessen med å bli sertifisert som ein dysleksivennleg skole.
 • Skolemiljø og krenkingar
 • Skolen og SFO har fellestema gjennom skoleåret:
  • Ny start saman
  • Vi og verda
  • Høgtid og jul
  • Draumar og verkelegheit
  • Urfolk
  • Raudt, kvitt og blått

Språkopplæring

Morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring 

Helse og velferd

Skolehelsetenesta i Ålesund kommune.

SFO

Opningstid kl. 07.00 - 16.45.

Satsingsområde for SFO:

 • Gi rom for den frie leiken i eit trygt miljø.
 • Trene opp grunnleggande ferdigheiter gjennom leik og planlagde aktivitetar.

Aktivitetar:

Vi arbeider for å bruke romma og moglegheitene som er på skolen og i lokalmiljøet.

Kontakt

Administrasjonen

 

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/volsdalen-skole