Valle skule

 

John Colbensen

Vi har nær tilgang til både fjell, skog og fjøre, og eit stort uteområde med god plass til leik og læring. 

Skolen vart renovert i 2014. Skolebygget framstår no som nytt, og der er både amfi og idrettshall. 

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

SFO-personalet er der for barna og har eit sterkt ønske om å skape eit triveleg og trygt miljø for dei. Måla våre er vennskap, tryggleik og sosial læring, slik at alle får det fint og kjekt ilag. Dagleg jobbar vi med den sosiale læringa og evna til å kunne vere ilag på ein fin måte.

SFO legg vekt på leiken fordi barna gjennom leiken lærer og utviklar seg på mange område, og fordi personlegdomsutvikling og sosialisering er svært viktige prosessar.

Kontakt

Besøk: Vallemyrane 1
E-post: valle.skule@alesund.kommune.no

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/valle-skule