Harøy skule

Harøy skule

Peder Otto Dybvik

Harøy skule er plassert i Sandøyhagen, som inneheld barne- og ungdomsskule, skulefritidsordning, kulturskule, bibliotek og kulturhus.

Skulen vart teken i bruk i august 2009. Skulen tek imot elevar og personale med ei moderne og pedagogisk tidsriktig planløysing. 

Rundt skulen er det sett opp mange leikeapparat som elevar på alle trinn kan bruke i pausane. 

Harøy skule sitt overordna mål er samarbeid, kunnskap og trivsel. 

Reglement

Helse og velferd

Skolehelsetenesta.

SFO

Ved SFO er det i dag om lag 32 barn. 

Kontakt

Besøksadresse:  Sandøyhagen, Skulevegen 28 
Postadresse:  Austrevegen 15, 6487 Harøy 
E-post: haroy.skule@alesund.kommune.no

Rektor er Espen Djuvik Harnes

Ass. rektor er Nina Olin Sæterøy

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/haroy-skule

Til toppen