Emblem skule

Illustrasjon av Emblem skule - Klikk for stort bilete

Emblem skule er ein fulldelt barneskole med nynorsk som målform. Skolen har fantastiske uteområde og store friområde i nærleiken. På nordsida ligg kunstgrasbana til Emblem IL.

Grunnskolen har:

  • Ca. 170 elevar
  • Ca. 28 tilsette i heil- og deltidstillingar: lærarar, assistentar i skule/SFO, leder SFO og administrasjon.

Satningsområde

Skolen sin visjon er:

Vi vil at Emblem skule og SFO skal vere ein stad der læring skjer i eit miljø prega av trivsel, tryggleik, ansvar og respekt.

Våre faste satsingsområde er Læringsmiljø og Læringsutbytte men innhald/tiltak vert endra frå år til år.

Helse og velferd

Skolehelsetenesta

Skolereglar

Ordensreglement for Emblem skule_ (PDF, 999 kB)

SFO

Emblem skule har kommunal skolefritidsordning.

Kontakt

Besøk: Markastien 15
E-post: emblembs@alesund.kommune.no

Emblem skule på Facebook

Følg bygginga av nye Emblem skule på Facebook

Telefon

Adressa til denne nettsida: alesund.kommune.no/emblem-skule