Pedagogisk fagsenter

Pedagogisk fagsenter er ein rådgivande og oppfølgande teneste for barn, unge og vaksne med særlege behov knytt til opplæring og utvikling. Vi arbeider tverrfagleg og i nært samarbeid med føresette for å sikre eit godt og likeverdig tilbod for alle. 

Avdelingar

  • Styrka barnehagetilbod
    Avdelingsleiar Hanne K. Helle
    • Ressursteam barnehage
    • Spesialpedagogisk team

Livet & Sånn
Prosjektleiar Anne-Hilde Lystad

Kontakt

Telefon: 70 16 25 00

Verksemdsleiar: Solfrid Stavdal

Søk etter kontaktinformasjon