Helsestasjonstenester

Helsestasjonen gir tilbod om helsetenester til gravide, spedbarn, barn, elevar i barneskole, elevar i ungdomsskole, elevar i videregåande skoler, elevar på NTNU, ungdom (HFU), flyktningar (migrasjonshelse), de som treng tuberkulosekartlegging og de som treng vaksinar. 

Her finn du nyttig informasjon om opningstider, kva tenesta kan tilby, finn din helsestasjon etc.

Helsestasjonane

Leiing

Verksemdsleiar: Wenche Skarbø

Avdelingsleiar: Britt Skuseth og Iris Rønneberg