Helsestasjonstenester

Helsestasjons- og skolehelsetenesten er eit gratis lavterskeltilbod for barn, ungdom, føresette og gravide. Helsestasjonen har som målsetting å bidra til best mogleg helse, trivsel og utvikling hos barn og ungdom, gi god svangerskapsomsorg, og stimulere til eit godt samspel mellom foreldre og barn. Her kan du lese meir om kva  helsestasjonstenesten kan tilby.

Helsestasjonane

Avdeling ytre

Avdeling indre

Leiing

Verksemdsleiar: Linda Merethe Hoff Johansen