Ålesund barnevernsteneste

Avdelingar

Tenesten har to avdelingskontor. Dersom du ikkje alt har kontaktperson i barnevernstenesten, kan begge avdelingskontor vere til hjelp. 

Avdeling Søndre (Ålesund)

  • Telefon: 70 16 43 40 (Opningstider kl. 09.00-14.30)
  • Besøksadresse: Familiens hus, Korsegata 4B

Avdeling Nordre (Brattvåg) 

  • Telefon 70 20 75 00 (Opningstider kl. 09.00-14.30, stengt 11.30-12.00)
  • Besøksadresse: Innbyggartorget i Brattvåg, Strandgata 40

Du kan og ta kontakt med Sentralbordet til Ålesund kommune på tlf 70 16 20 00 (Opningstid kl. 09.00 - 14.00).

Interkommunal barnevernsvakt

Barnevernsvakta er ei eiga teneste i verksemda. Barnevernsvakta er interkommunal for heile Sunnmøre, og er lokalisert i Korsegata 4 i Ålesund sentrum.

Slik melder du frå til barnevernet  

Du kan sende inn ei bekymringsmelding eller ringe:

  • Telefon til barnevernvakta  i Ålesund: 915 76 020
  • Telefon til politiet: 02800/112 (gratis)
  • Telefon til alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Gratis. Blir besvart av nærmeste barnevernsvakt.)

Kontakt

Post:
Ålesund kommune
Verksemd for barnevernstenester
Postboks 1521
6025 Ålesund

Digitalt:
Ved bruk av Digipost vil brevet gå rett til det skjerma elektroniske fagsystemet som barnevernet bruker:

  • For barnevernvakta for Sunnmøre, bruk organisasjonsnummer 992 421 444
  • For Ålesund og Fjord barnevernteneste, bruk organisasjonsnummer 985 697 159