Barneverntenester

Barneverntenester

Ålesund kommune og Fjord kommune har felles barnevernteneste. Tenesten har to avdelingskontor, eitt i Brattvåg og eitt i Ålesund. Dersom du ikkje alt har kontaktperson i barneverntenesten, kan begge avdelingskontor vere til hjelp.

Barneverntenesta har to avdelingar:

  • Søndre (lokalisert Ålesund sentrum): Avdelingsleiar Venke Elin Brandshaug
  • Nordre (lokalisert Brattvåg):  Avdelingsleiar Ann Katrin Soleng Stephansen

Barnevernvakta er ei eiga teneste i verksemda. Barnevernvakta er interkommunal for heile Sunnmøre, og er lokalisert i Korsegata 4.

Slik melder du frå til barnevernet  

Du kan sende inn ei bekymringsmelding eller ringe:

  • Telefon til barnvernvakta  i Ålesund: 915 76 020
  • Telefon til politiet: 02800/112 (gratis)
  • Telefon til alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Gratis. Blir besvart av nærmeste barnevernvakt.)

Kontakt

Post:
Ålesund kommune
Verksemd for barneverntenester
Postboks 1521
6025 Ålesund

Digitalt:
Ved bruk av Digipost vil brevet gå rett til det skjerma elektroniske fagsystemet som barnevernet bruker:

  • For barnevernvakta for Sunnmøre, bruk organisasjonsnummer 992 421 444
  • For Ålesund og Fjord barnevernteneste, bruk organisasjonsnummer 985 697 159
Kontaktinformasjon
Kven Telefonnummer Tilgjengeleg Funksjon
Barnevernvakta 915 76 020 Døgnopen Akuttvakt
Rose Edvardsen 91 66 80 50 08.00 -16.00 Fagkoordinator for undersøking i Søndre
Gunn Marit Longva 414 56 843 08.00 -16.00 Fagkoordinator for undersøking/oppfølging av tiltak i Nordre
Inger Lise Pedersen        41 65 89 62 08.00 -16.00 Fagkoordinator for oppfølging av barn som bur utanfor heimen
Kristin Berntsen 97 40 95 22 08.00 -16.00 Fagkoordinator for tiltak i Søndre
Chanielle Bjørnland 48 09 05 32 08.00 -16.00 Mottak bekymringsmelding
Til toppen