Lerstad barnehage

Lerstad barnehage ligg ved Lerstadvannet, som blei verna som naturreservat i 1988.  Her er eit yrande fugleliv heile året, og vi kan studere både ender, svaner og hegrer på nært hald. Om vinteren, når det blir riktig kaldt, og vatnet frys, blir isen fylt av barn og vaksne skøyteløparar.

Alle avdelingane på barnehagen brukar det fine turterrenget vi har i nærmiljøet vårt. Vi går på tur i større og mindre grupper, planlagte turar og spontane turar. Vi ønsker at barna skal få gode turopplevingar, føle glede over å vere ute, gjere oppdagingar, og oppleve naturen saman med andre barn og vaksne.

Lerstad skole er vår næraste nabo, og vi er så heldige å få bruke gymsalen der når den er ledig. Innimellom blir vi også invitert til å vere med på skolen sine arrangement. Dei eldste barna i barnehagen får komme på besøk på skolens SFO kvar vår.

Pedagogikk

Vi ønsker å ta vare på dei små stundene og dei store opplevingane. Ved å tilrettelegge for positivt samspel, leik og oppleving, vil vi at barna skal utvikle tru på seg sjølv, respekt for kvarandre og verdifulle vennskap.

Lerstad barnehage er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Vi ser på barn som sjølvstendige individ, som er like mykje verdt som vaksne, som har stor evne til å tenke sjølv, og har lyst til å lære. Barn er kunnskapsrike, utforskande og nysgjerrige, og bør få moglegheit til å undre, erfare, prøve og finne ut av verda på sine eigne premissar.

Demokrati, samarbeid, medverknad og deltaking er viktige element, og vi som er vaksne i barnehagen må støtte, tilrettelegge, og skape moglegheiter slik at barna lærer å forholde seg til andre på ein positiv måte, lærer av andre barn, og innordnar seg etter fellesskapet sine verdiar.

Førskolegruppa

Å vere eldst i barnehagen skal vere litt spesielt, og førskolebarna har felles aktivitetar og turar på tvers av avdelingane. Relasjonsbygging, sjølvstendigheit, respekt og tru på seg sjølv er noko av det vi fokuserer på for å ruste barna til ein best mogleg overgang til skolen.

Sjå årsplan for Lerstad barnehage 2023-24 (PDF, 3 MB)

Avdelingar

Lerstad barnehage har 3 avdelingar:

  • Myrsnipa for barn under 3 år
  • Spoven og Vipa for barn frå 3 til 6 år

Opningstider

Barnehagen si opningstid er kl. 07.00 – 16.30.

Kontakt

Besøksadresse: Kyrkjehaugen 4b, 6014 Ålesund

Verksemdsleiar: Marthe Lundemo

Leiar: Eldrid Howden

Denne nettsida: alesund.kommune.no/lerstad-barnehage

Søk etter kontaktinformasjon