Buteneste indre

Buteneste indre

Verksemda har driftsansvaret for bestemte bustader til utviklingshemma og andre med sterkt nedsett funksjonsevne.

Verksemda skal også ha eit førande ansvar for kompetanse- og utviklingstiltak i forhold til tenester for utviklingshemma og andre som har varige funksjonsnedsettingar.

Avdelingar

  • Ramshaugen 2                               tlf: 40 92 19 10
  • Ramshaugen 18                             tlf: 40 92 19 11
  • Fremmerholåsen                            tlf: 48 25 97 22
  • Øvre Holen                                     tlf: 40 92 30 72
  • Norvikvegen og Olav Sundes veg tlf: 95 28 00 85

Leiing

Verksemdsleiar er Reidun Drabløs

Til toppen