Kommunedirektør og leiing

Kommunedirektøren er øvste leiar for kommuneadministrasjonen.

Kommunedirektør

 

Mann som står ute. - Klikk for stort bileteJon Steven Hasseldal, kommunedirektør Ålesund kommune

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen blir drive i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar. Kommunedirektøren,skal også sikre at arbeidet er trygga gjennom kontroll. 

Kommunedirektøren skal sjå til at sakene som blir lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg greia ut, og at vedtaka blir sett i verk.

Kommunedirektør : Jon Steven Hasseldal

Assisterande kommunedirektør

Kvinne smiler mot kamera - Klikk for stort bileteAnne Mette Liavaag, assisterande kommunedirektør Ålesund kommune

Assisterande kommunedirektør: Anne Mette Liavaag 

Kommunalsjefar

Kommunalsjefane skal saman med kommunedirektøren bidra til ein heilskapleg, langsiktig og strategisk leiing av kommunen.

Kommunalsjef Synnøve Vasstrand Synnes

Assisterande kommunalsjef Torfinn Vingen

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal

Seksjonsleiar barnehage Evy Kristin Sæth

Seksjonleiar skole Hilde Sørdal

Seksjonsleiar barn, familie, førebygging: Vivian Dyb

Kommunalsjef Sol Slinning

Assisterande kommunalsjef Ingunn Stette