Innsyn i pasientjournal

Innsyn i pasientjournal

Vi oppfordrar deg som vil be om journalkopi etter pasient- og brukarrettslova om å framsette kravet skriftleg og gjerne på kommunen sitt eige skjema, slik at vi får nok informasjon til å handsame førespurnaden.

Du kan nytte vårt digitale skjema for å be om innsyn i pasientjournal. Du kan også overlevere innsynskravet til kommunen direkte eller sende inn skjemaet per post. Rett mottakar er den staden i Ålesund kommune kor du har vore pasient. Skjema i Word-format, og nærare informasjon om aktuelle lovgrunnlag finn du her: Skjema - innsyn i journal (DOCX, 195 kB)

 

 

Skjema for fullmakt til Ålesund kommune – innsyn i pasientjournal      Under finn du malar du bruke dersom du ønsker å gi ein annan person fullmakt til å få innsyn i din pasientjournal:     

Nynorsk - fullmaktsmal til Ålesund kommune (DOCX, 187 kB)

Bokmål - fullmaktsmal til Ålesund kommune (DOCX, 187 kB)

 

Vi gjer merksam på at det ved innføring av Helseplattformen kan kome nye løysningar for å be om innsyn i journal.      

Til toppen