Sterk og stødig

Førebyggjande gruppetrening for seniorar i alderen 65+.

Kva

Det er gruppetrening for deg som er over 65 år og bur heime. Du kan gå utan hjelpemiddel inne, men opplever at balansen og styrken i beina ikkje er som før.

Hovudfokus er styrketrening for bein og balansetrening. Vi trener for det meste ståande og litt sittande. Du kan støtte deg til ein stol ved behov.

Gruppene blir leia av frivillige instruktørar som er kvalifiserte gjennom Sterk og stødig instruktørkurs. Fysioterapeutar er rettleiarar for instruktørane, og administrerer tilbodet i kommuna.

Kor og når

Treninga er innandørs i ditt nærmiljø og du må komme deg til/frå treninga sjølv.

Det er lagt opp til kaffi og prat etter treninga. Meir informasjon om dette får du lokalt, hos den enkelte gruppe og instruktør.

Gruppene følgjer skuleåret, og har fri når skulane har ferie.

Sterk og stødig treningsgrupper
Stad Dag Tid Starter opp igjen
Brattvåg: Haugtunet, Knutvegen 2 Måndag 11.00-12.00 28.08.2023
Harøy: Harøy skule, Skulevegen 28 Onsdag 11.00-12.00 30.08.2023
Lepsøy: Saniteten, Lyngstadvegen 38 Torsdag 12.00-13.00 24.08.2023
Ålesund: Nørve, Borgundvegen 162 B (i kjellaren) Måndag 12.30-13.30 21.08.2023
Ålesund: Blindheimsbreivika 10 Onsdag 12.00-13.15 30.08.2023
Sjøholt: Ørskoghallen Ryssebøvegen 36, 6240 Ørskog Måndag 14.00-15.00 21.08.2023

Påmelding og pris

Du kan få uforpliktande gratis prøvetime, dersom det er ledig plass.
Ta kontakt med Sterk og stødig i Ålesund kommune på 90 97 25 46 (måndag-fredag 09.00-14.00).

Påmelding: Fyll ut registreringsskjema som du får av instruktøren.

Pris: kr 300,- per halvår. Faktura blir sendt i post, vår og haust.

Vil du bli instruktør?

Sterk og stødig er eit populært tilbod, og vi har behov for å starte fleire grupper. Vi treng derfor fleire instruktørar.

Vi leitar etter deg som

  • er glad i å bevege deg​
  • liker å jobba med andre​
  • er senior eller er ledig på dagtid​
  • ønskjer å leia ei treningsgruppe

Du som vil bli instruktør får

  • instruktørkurs
  • hefte med øvingar ​
  • hjelp med igangsetting av gruppe​
  • rettleiing av fysioterapeut​
  • førstehjelpskurs og fagleg påfyll​
  • nye vennskap​

Vi håper at du ønskjer å bli med på laget. Vi har instruktørkurs to gongar i året; på nyåret og tidleg haust. Dersom du vil bli instruktør, kan du ta kontakt med oss:

Meir informasjon

Ansvarleg for tenesta