Sterk og stødig

Førebyggjande gruppetrening for seniorar i alderen 65+.

Kva

Det er gruppetrening for deg som er over 65 år og bur heime. Du kan gå utan hjelpemiddel inne, men opplever at balansen og styrken i beina ikkje er som før.

Hovudfokus er styrketrening for bein og balansetrening. Vi trener for det meste ståande og litt sittande. Du kan støtte deg til ein stol ved behov.

Gruppene blir leia av frivillige instruktørar som er kvalifiserte gjennom Sterk og stødig instruktørkurs. Fysioterapeutar er rettleiarar for instruktørane, og administrerer tilbodet i kommuna.

Kor og når

Treninga er innandørs i ditt nærmiljø og du må komme deg til/frå treninga sjølv. 
Det er lagt opp til kaffi og prat etter treninga. Meir informasjon om dette får du lokalt, hos den enkelte gruppe og instruktør.
Gruppene følgjer skuleåret, og har fri når skulane har ferie.

Stad 

Dag 

Klokkeslett

Siste dag før sommaren

Første dag etter sommaren

Ålesund, Nørve, Borgundvn. 162 B  

Måndag 

12.30-13.30

17.06.2024

02.09.2024

Sjøholt, Ørskoghallen 

Måndag 

14.00-15.00

17.06.2024

19.08.2024

Harøy, Harøy skule  

Onsdag 

11.00-12.00

05.06.2024

04.09.2024

Ålesund, Blindheimsbreivika 10  

Onsdag 

12.00-13.15

19.0620.24

04.09.2024

Ålesund, Aspøy omsorgssenter

Onsdag

12.00-13.00

19.06.2024

20.08.2024 

 

Påmelding og pris

Du kan få uforpliktande gratis prøvetime, dersom det er ledig plass.
Ta kontakt med Sterk og stødig i Ålesund kommune på 90 97 25 46 (måndag-fredag 09.00-14.00).

Påmelding: Fyll ut registreringsskjema som du får av instruktøren.

Pris: kr 300,- per halvår. Faktura blir sendt i post, vår og haust.

Vil du bli instruktør?

Sterk og stødig er eit populært tilbod, og vi har behov for å starte fleire grupper. Vi treng derfor fleire instruktørar.

Vi leitar etter deg som

 • er glad i å bevege deg​
 • liker å jobba med andre​
 • er senior eller er ledig på dagtid​
 • ønskjer å leia ei treningsgruppe

Du som vil bli instruktør får

 • instruktørkurs
 • hefte med øvingar ​
 • hjelp med igangsetting av gruppe​
 • rettleiing av fysioterapeut​
 • førstehjelpskurs og fagleg påfyll​
 • nye vennskap​

Instruktørkurs

Vi har instruktørkurs to gongar i året, på nyåret og tidleg haust. Kurset er gratis, og vi håper at du ønskjer å bli med på laget. 

Kursdagar til hausten blir: 

 • Påmeldingsfrist måndag 02.09.24
 • Påmelding via e-post: sterkogstodig@alesund.kommune.no
 • Stad: Blindheimsbreivika 10, 6010 Ålesund
 • Torsdag 05.09.24: ½ dag forkurs (informasjon om kurset, gjennomgang av BASIS e-læring og bli kjent med instruktørane)
 • Tysdag 10.09.24: Kursdag 1 (teori og praksis)
 • Onsdag 11.09.24: Kursdag 2 (teori og praksis)
 • Torsdag 19.09.24: Kursdag 3 («eksamen») 

Meir informasjon

Ansvarleg for tenesta