Buteneste for personar med funksjonsnedsetting

Gjeldande praksis frå kommunane Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund blei vidareført etter kommunesamanslåinga i 2020. 

Kort fortalt:

Tilbodet er for deg som har ei funksjonsnedsetting og som treng bustad. Vi kan tilby deg ei miljøterapeutisk teneste der du kan få praktisk og personleg hjelp, opplæring og rettleiing.

Kva kan vi tilby?

Vi har ulike bustader du kan leige eller eige. Fleire av bustadane er i same bygg, har personalbase og aktivitetsareal. Vi har også bukollektiv for eldre personar med funksjonsnedsetting.

Kvar finn du oss?

Kontakte oss?

Om du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon om Butenesta, kan du kontakte Koordinering og tildeling.


Korleis søkjar du?

 

Ansvarleg for tenesta