Buteneste for personar med funksjonsnedsetting

Buteneste for personar med funksjonsnedsetting

Gjeldande praksis frå kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund vert vidareført i ein overgangsfase etter kommunesamanslåinga. 

Kort fortalt:

Tilbodet er for deg som har ei funksjonsnedsetting og som treng bustad. Vi kan tilby deg ei miljøterapeutisk teneste der du kan få praktisk og personleg hjelp, opplæring og rettleiing.

Kva kan vi tilby?

Vi har ulike bustader du kan leige eller eige. Fleire av bustadane er i same bygg, har personalbase og aktivitetsareal. Vi har også bukollektiv for eldre personar med funksjonsnedsettingar.

Kvar finn du oss?

Kontakte oss?

Om du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon om Butenesta, kan du kontakte Koordinerande eining, tildeling av tenester.


Korleis søker du?

 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen