Buteneste for personar med funksjonsnedsetting

Bustader til utviklingshemma og andre med sterkt nedsett funksjonsevne

Vi kan tilby deg ei miljøterapeutisk teneste der du kan få praktisk og personleg hjelp, opplæring og rettleiing.

Kvar finn du oss?

Buteneste

Kontakte oss?

Om du har spørsmål eller ønskjer meir informasjon om Butenesta, kan du kontakte Koordinering og tildeling.

Korleis søkjar du?

Søk om helse- og omsorgstenester

Ansvarleg for tenesta