Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjon

På vaksinasjonskontoret får du reisevaksinar og rådgiving før utanlandsreiser. Kva vaksinar du treng er avhengig av helsetilstanden og vaksinehistoria di, reisemål, lengda på turen og type reise. Vi hjelper deg med å avklare dette. Vi oppdaterer også vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste – noko som bør gjerast kvart tiande år.
Bestill time i god tid, gjerne minst 5 veker før reisetidspunktet.

Dersom du skal studere i utlandet, må du ta med skriv frå skolen om kva vaksinar som vert kravd.
Ta med dokumentasjon på tidlegare vaksinar om du har det. Vi kan også søke opp dine vaksinar i SYSVAK. Oversikt over dine vaksinar finn du på «mine vaksiner» på helsenorge.no
Dersom du har ein sjukdom og bruker spesielle medisinar eller er under behandling, bør du konferere med legen din om kva vaksinar du kan ta.

Reisevaksinasjon er ei teneste du må betale for.

Tenesta reisevaksinering kan du oppsøke fleire stader:

Sentrum helsestasjon

Adresse: Sentrum helsestasjon (2. etg.), Korsegata 4b, Telefon: 70 16 43 20

Timebestilling kan gjerast heile veka, men kontoret er berre ope tre dagar i veka (dagane kan variere). Det kan vere redusert opningstid i skoleferiane.

Legekontor i Haram og Skodje

Fleire legekontor utfører også reisevaksinasjon. Ta kontakt med ditt eige fastlegekontor.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om reisevaksine

Vaksineprisar ved reisevaksinasjonskontoret i Ålesund sentrum
Vaksiner Pris Sluttsum
MMR & BCG GRATIS Kr 100.-
BOOSTRIX POLIO Kr 260.- Kr 360.-
GULFEBER Kr 310.- Kr 410.-
HEPATITT A VOKSEN Kr 260.- Kr 360.-
HEPATITT A BARN Kr 210.- Kr 310.-
HEPATITT B VOKSEN Kr 170.- Kr 270.-
HEPATITT B BARN Kr 140.- Kr 240.-
HEPATITT A+B VOKSEN Kr 410.- Kr 510.-
HEPATITT A+B BARN Kr 290.- Kr 390.-
JAPANSK ENCFALITT Kr 650.- Kr 750.-
KOLERA/ DUKORAL 1 DOSE Kr 180.- Kr 280.-
KOLERA/ DUKORAL 2 DOSER Kr 320.- Kr 420.-
MENINGOKOKK ACWY Kr 320.- Kr 420.-
MENINGOKOKK B (Bexsero) Kr 800.- Kr 900.-
POLIO Kr 120.- Kr 220.-
RABIES Kr 420.- Kr 520.-
SKOGFLÅTT VAKSEN Kr 270.- Kr 370.-
SKOGFLÅTT BARN Kr 260.- Kr 360.-
TYFOID Kr 130.- Kr 230.-
Vivotif (tbl.) Kr 190.- Kr 290.-
Viatim (HepA+Tyfoid) Kr 420.- Kr 520.-
Tetravac Kr 240.- Kr 340.-

 

Prisar ved konsultasjon ved reisevaksinekontoret i Ålesund sentrum
Type . Pris
Konsultasjon - vaksen 1. gang kr 300,-
Konsultasjon - vaksen (same reise) 2. og 3. gang kr 200,-
Konsultasjon - barn / student (same reise) 1., 2. og 3. gang kr 200,-
Konsultasjon - familie inntil 3 barn 1. gang kr 600,-
Konsultasjon - familie inntil 3 barn (same reise) 2. gang kr 400,-
Vaksinasjonskort utanom konsultasjon kr 100,-
Kjøp av drikkevaksine Dukoral kr 100,-
Til toppen