Faste helsekontrollar for barn

Her finn du dei faste helsekontrollane for barn i Ålesund kommune. Vi gjer merksam på at det kan vere lokale forskjellar i programmet.

Uansett kva tema som er i fokus under konsultasjonen, er hovedfokuset vårt dei tema de ønsker å ta opp. Her finn du meir informasjon om helsestasjonstenesta på engelsk.