Faste helsekontrollar for barn

Her finn du dei faste helsekontrollane for barn i Ålesund kommune.  De som tilhøyrer Ørskog, Skodje og Sandøy helsestasjon får 6 vekers konsultasjon med lege og helsesjukepleiar på same dag.

Uansett kva tema som er i fokus under konsultasjonen, er hovedfokuset vårt dei tema de ønsker å ta opp. Her finn du meir informasjon om helsestasjonstenesta på engelsk.