Om skolehelsetenesta

Skolehelsetenesta er til for deg som går på barne-, ungdoms- og vidaregåande skole og føresette.

Finn helsesjukepleiaren på din skole (PDF, 136 kB)

 

Kort fortalt

  • Tenesta er gratis.
  • Du kan ta kontakt utan timeavtale.
  • Vi ønskjer å bidra til at du får hjelp når noko er vanskeleg. Helsesjukepleiar er der for deg!
  • Vi kan hjelpe deg å komma i kontakt med andre tenester om nødvendig. Dess tidlegare vi blir kjent med det som er vanskeleg for deg, desto lettare kan vi hjelpe deg.
  • Helsesjukepleiar er sjukepleiar med vidareutdanning, og har spesialkompetanse på barn og unge si helse og utvikling.
  • Du kan snakke med helsesjukepleiar om det du vil.
  • Tenesta jobbar for å framme god helse og trivsel, gi rettleiing, helseundersøkingar, vaksinar, undervisning og de tilbyr oppfølging ved behov.
  • Helsesjukepleiar samarbeid med personalet ved skolane og med føresette.
  • Føresette og lærarar blir oppfordra til å ta kontakt ved behov.
  • Helsesjukepleiar har teieplikt.

Ansvarleg for tenesta

Helsestasjonstenester