Her finn du kvalitetssikra informasjon om vanlege ting å lure på om barn i alderen 0-5 år

Det er mykje du kan lure på som føresett og fleire leitar etter svar og informasjon på internett. Vi rår deg til å vere selektiv med tanke på kva slags informasjon du vel å legge vekt på.

  • Ikkje all informasjon er god eller riktig. Bruk gjerne helsesjukepleiar som følger opp barnet til å kvalitetssikre det du har lest eller høyrt.
  • Vi anbefaler https://helsenorge.no/ og www.foreldrekvardag.no
  • Dersom du liker å lytte til podkastar, så kan vi anbefale podkastane Pappahverdag, Babyverden, Foreldrekoden og Foreldrerådet. Høyr i Itunes, Spotify eller i anna podkast-app.

Vil du vite meir om helsa til barnet, utvikling eller foreldrerolla? Det finst mykje god informasjon på nettsider og i brosjyrar. Vi har samla dei vi tenkjar er viktig for deg og barnet ditt på éin stad. Du finn dei sortert under ulike tema:

Digitale kurs for foreldre

Amming og morsmjølkerstatning

Astma, allergi og eksem

Barn som pårørande

Barneombodet

Dotrening

Ernæring

Foreldrekvardag og samspel

Førebygging av ulykker

Førstehjelp

Helsehjelp

Høyrsel og syn

Kost

Parforhold

Prematur

Påkledning

Reiser

Rusmiddel

Samlivsbrot

Seksuell helse

Skjermbruk

Sol og solarium

Sosial- , språkleg- og psykisk utvikling

Søvn

Tannhelse

Vaksinasjon

Vald og overgrep