Her finn du kvalitetssikra informasjon om barn i alderen 0-5 år

Vil du vite meir om helsa til barnet, utvikling eller foreldrerolla? Det finst mykje god informasjon på nettsider og i brosjyrar. Vi har samla dei vi tenkjar er viktig for deg og barnet ditt på éin stad. Du finn dei sortert under ulike tema.

  • Ikkje all informasjon er god eller riktig. Bruk gjerne helsesjukepleiar som følger opp barnet til å kvalitetssikre det du har lest eller høyrt.
  • Vi anbefaler https://helsenorge.no/ og www.foreldrekvardag.no
  • Dersom du liker å lytte til podkastar, så kan vi anbefale podkastane Pappahverdag, Babyverden, Foreldrekoden og Foreldrerådet. Høyr i Itunes, Spotify eller i anna podkast-app.

Digitale kurs for foreldre

Astma og allergi

Barn som pårørande

Barneombodet

Dotrening

Ernæring

Foreldrekvardag og samspel

Førebygging av ulykker

Førstehjelp

Helsehjelp

Hud

Høyrsel og syn

Parforhold

Prematur

Påkledning

Reiser

Rusmiddel

Samlivsbrot

Seksuell helse

Skjermbruk

Sol og solarium

Sosial- , språkleg- og psykisk utvikling

Søvn

Tannhelse

Vaksinasjon

Vald og overgrep