Skolebruksplan, omstillingsliste og årsmelding opp til formannskapet

Formannskapet møtes fredag 14. juni fra kl. 12.00.  På sakslista står blant annet årsregnskap og årsmelding for 2023, skolebruksplan og økonomirapport med liste med omstillingstiltak. 

Nærbilde av fleire folk i møte. Mann i fokus rekker opp fingeren. - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde Marit Brunstad / Ålesund kommune


Dette er sakene på møtet den 14. juni: 

  • Finansrapport per 31.12.2023
  • Årsregnskap og årsmelding for 2023
  • Skolebruksplan for Ålesund 2024
  • Økonomirapport per første kvartal 2024 - med vedlagt kuttliste/omstillingsliste
  • Planstrategi for Ålesund kommune2024-2027 - Høring og offentlig ettersyn
  • Høring til revisjon av samarbeidsavtale 2025 mellom kommune og Helse Møre og Romadal
  • Høring om forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner
  • Kommunedirektørens deltakelse på Sjefskurs ved Forsvarets høgskole

 

Se sakspapirer

Følg møtet på Kommune-TV 

Møtet er åpent for publikum men det sendes også direkte på Kommune-TV.