Signert samarbeidsavtale om Aktivitetsvenn

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens, og torsdag 6. juni ble det inngått avtale mellom Ålesund kommune og Nasjonalforeningen for Folkehelse.

Kontrakten signeres av: Kommunalsjef for helse Synnøve Vasstrand Synnes, fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal fylkeslag Ingunn Øye og ordfører Håkon Lykkebø Strand. Ellen Taraldset

Aktivitetsvenn er et landsdekkende tilbud, og i torsdag 6. juni ble Ålesund en av rundt 160 kommuner med dette tilbudet. Dette prosjektet som bygger på Nasjonalforeningen for helse sine verdier om omsorg, solidaritet, trivsel og kvalitet, vil være med på å gi et bedre omsorgstilbud for personer med sykdommen, samtidig som det bidrar til å styrke frivillighetsinnsatsen rundt demensområdet.

Avtalen ble signerte av ordfører Håkon Lykkebø Stand, kommunalsjef for helse Synnøve Vasstrand Synnes, fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal fylkeslag Ingunn Øye og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Mina Gerhardsen.

-Dette er en positiv start på et viktig prosjekt for å gjøre hverdagen bedre for personer med demens, og ikke minst trygge de pårørende på at deres kjære har en god hverdag, sier ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Gruppe mennesker - Klikk for stort bileteFra venstre: Linn-Tone Skoglund (Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (USHT)), seniorrådgiver helse Solveig Aarø, Vibeke Nygaard (Ålesund kommune Hukommelsesteam), Emilie Glas (Ålesund Frivillighetssentral) og ordfører Håkon Lykkebø Strand. Foran fra venstre: fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal fylkeslag Ingunn Øye og ordfører Håkon Lykkebø Strand. Ellen Taraldset

Hva er en Aktivitetsvenn?

Å være en Aktivitetsvenn er du med på å gi en person med demens mulighet til en bedre hverdag der de får mulighet til å fortsette med sine vanlige aktiviteter. Dette kan være å gå en tur, spille spill, gå på kino, fiske, male eller ta en kopp kaffe og prate sammen. Som Aktivitetsvenn er det ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper du trenger, annet enn å bruke litt av tiden din til noe meningsfullt og bli kjent med nye mennesker.

Eneste kravet som er satt er at du må gjennom et oppstartskurs der du lærer om demens, kommunikasjon og hva den rollen du har som aktivitetsvenn går ut på. 
Ut ifra dine interesser blir du koblet sammen med en person med demens som har de samme interessene som du har. Om du liker å male, blir du satt sammen med en person som også har denne interessen. Så kan dere bruke tiden dere er sammen med å male, gå på kunstutstillinger eller andre kunstrelaterte aktiviteter.

Som Aktivitetsvenn vil du også få tildelt en kontaktperson som vil være tilgjengelig for spørsmål underveis, i tillegg til at man får tilbud om veiledning i fellesskap med andre aktivitetsvenner.

Du bestemmer selv når og hvor ofte du vil være sammen med den du er aktivitetsvenn for. Du er ikke låst til faste tidspunkt, men finner tidspunkt som passer sammen. Noen perioder kan man treffes ofte, mens andre perioder kan der gå lenger mellom møtene.  Det er den tiden man er sammen som er viktig for en person med demens.

Vil du bli en Aktivitetsvenn?

Det første oppstart kurset vil bli holdt på Spjelkavik seniorsenter 12. og 19 september. Kurset går mellom 17.30 og 20.30 begge dager. 

Du kan lese mer om kurset på nettsidene til Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Du kan allerede nå melde deg på Aktivitetsvenn kurs. Det er ikke bindende å delta, og kurset er gratis.