Ny styringsgruppe for Bypakke Ålesund

Styringsgruppen består av representanter fra alle partene i Bypakke Ålesund, og fra Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er det politiske representanter som blir valgt inn. 

Bilde av styringsgruppen i Bypakke Ålesund, stilt opp på et møterom. - Klikk for stort bilete- Den nye styringsgruppen var samlet for første møte sist uke. Fra venstre: Hans Olav Myklebust, Øystein Tvedt, Cathrine Helle-Tautra, Hans Kjetil Knutsen, Tore Johan Øvstebø og Ove Nesje. Ikke til stede: Harry Valderhaug og Kjetil Strand. Bypakke Ålesund

Forrige uke var den nye styringsgruppen samlet i Ålesund for å bli bedre kjent med hverandre og Bypakke Ålesund. De nye representantene fikk en grundig innføring i blant annet styringsmodellen, prosjektene i porteføljen og bompengefinansiering.

Portrett av Øystein Tvedt og Tore Johan Øvstebø. - Klikk for stort bileteØystein Tvedt (til høyre) har tatt over som leder for styringsgruppen i Bypakke Ålesund etter Tore Johan Øvstebø. Bypakke Ålesund

Tore Johan Øvstebø fra KrF ble takket av etter seks år som leder for styringsgruppa, og den nye gruppa ble konstituert. Det er Ålesund kommune som leder styringsgruppa, og kommunestyret har valgt Øystein Tvedt fra Høyre til å lede styringsgruppa i denne valgperioden (2023-2027). 

- Bypakken er premissgivende for samferdsel i kommunen de kommende årene, og styringsgruppa har et veldig viktig og spennende arbeid foran seg for å drive frem dette best mulig, sier Tvedt. 

 

Den nye styringsgruppa består av:

 • Øystein Tvedt (H), Ålesund kommune – leder av styringsgruppa
 • Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista), Ålesund kommune
 • Tore Johan Øvstebø (KrF), Ålesund kommune
 • Hans Olav Myklebust (FrP), Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Harry Valderhaug (KrF), Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kjetil Strand, Statens vegvesen
 • Ove Nesje, Statens vegvesen

Varamedlemmer:

 • Tore Andre Gram Franck (FrP), Ålesund kommune 
 • Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Lene Vadseth Larsgård (Høyre), Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Cathrine Helle-Tautra, Statens vegvesen

Representantene fra Statens vegvesen er de samme som forrige periode. 

Om styringsgruppen i Bypakke Ålesund

Styringsgruppen skal bestå av representanter fra alle partene i Bypakke Ålesund, og hver part har ei stemme i saker som skal vedtas. Mandatet til styringsgruppa er å arbeide for gjennomføring av prosjekta og tiltaka i bypakken innenfor de vedtatte rammene i Stortingets vedtak. 

Styringsmodellen for Bypakke Ålesund er porteføljestyring, som betyr at styringsgruppa skal drive ansvarlig kostnadskontroll og vedlikehold av porteføljen uten direkte inngripen i styringen av de enkelte prosjektene. Styringsgruppen skal dermed sikre at formålet med bypakken blir oppnådd slik det er definert i Stortingets vedtak.