Ålesund blir Syngende kommune!

Ålesund vant frem i den nasjonale sangsatsingen «Syngende kommune». 

damer rundt en plakat - Klikk for stort bileteSangutvalget: Solveig Kiperberg Viddal, Sissel Lillebø Årseth, Sølvi Kjærtun Alnes, Gro Dalen, Solveig Nedregård og Grethe Kielland ( musikkfaglig leder Kulturskolen) (Halldis I Gundersen var ikke tilstede) Ålesund kommune

Fra januar 2024 skal kommunen samarbeide med «Krafttak for sang» om å utvikle og opprette sangaktiviteter, og styrke lokal sangkultur over en treårs periode. I tillegg til økonomisk støtte, får kommunen fagdager for ansatte i barnehager, skoler og/eller eldreinstitusjoner, og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansesamlinger. 

I denne satsingen vil kommunen få veiledning og økonomisk støtte til å styrke sitt sangtilbud for alle aldersgrupper, spesielt sangmøter mellom barnehagebarn og eldre på institusjon.

- Ålesund sendte inn en sterk søknad. Dette var avgjørende for at kommunen fikk plass blant årets fire nye syngende kommuner, forteller prosjektleder Signe Sannem Lund for Syngende kommune-programmet, et program som er driftet av «Krafttak for sang».

Gjennom generasjonssang kan kommunens eldste og yngste møtes for å synge de samme sangene. Musikkfaglig leder Grethe Kielland i Ålesund kommune, som også er initiativtaker for søknaden, forteller at de ønsker flere syngende barnehager og syngende institusjoner som kan få tilgang til kurs og inspirasjonsmateriell gjennom Krafttak for sang. Hun vil finne fram både gamle og nye sangskatter som kan deles og synges sammen. 

Grete Kielland har et stort ønske om å bringe sangen inn i hverdagen til alle innbyggere i kommunen. Det er også et stort håp om at dette vil gi en stormønstring av Generasjonskor og at man kanskje kan klare å lage en sangbok for Ålesund kommune

Sangfelleskap

- Sang er tradisjon, helse, trivsel og glede, og Ålesund kommune er på mange måter allerede en syngende kommune i praksis. Det er stor aktivitet både når det gjelder sang og kor for ulike målgrupper, samt korkafeer, korcup og månedlig visekveld, sier Kielland, og legger til at kommunen også har årlige Fargespill-forestillinger, Putti Plutti Pott, og aktiviteter med Den kulturelle Spaserstokken og Seniorfestivalen.

Det er Ålesund kulturskole som står bak søknaden, og Kielland roser engasjementet hun opplever.

- Alle vi har kontaktet har svart et rungende JA til medvirkning i Sangutvalget, og i det å fremme Ålesund som syngende kommune. Kulturskolen stiller med lærerkrefter fra kulturskolen, engasjement fra frivillighet samt nødvendige lokaliteter for å drive arbeidet suksessivt frem.

Om Syngende kommune-programmet:

Syngende kommune er et program under Krafttak for sang. De kommunale institusjonene, profesjonelle krefter og det frivillige organisasjonslivet får drahjelp til å starte en storstilt dugnad for å styrke den lokale sangkulturen! Aktivitetene og tiltakene blir utviklet av et lokalt sangutvalg og Krafttak for sang i løpet av en tre-års periode. Gjennom Syngende kommune-programmet skapes nye tradisjoner, sangmøteplasser, fellesrepertoar og et rikt antall sangaktiviteter.