Siste nytt

Kommunestyret klarte ikkje å einast om å overføre mynde frå kommunestyret til formannskapet. 24 av kommunestyret sine 77 representantar stemte mot forslaget om overføring av mynde. Det var Rødt sin representant Malene Strømmen Malakzadeh som fronta dei som stemte mot.

Ålesund kommune har starta opplæring i smittevern av personell som har meldt seg til teneste.

Formannskapet i Ålesund har møte 26. mars frå klokka 09:30. Det er satt opp 13 saker til behandling.  Første budsjettrevisjon for 2020 står på plana.

The North West «International SDG Conference» vert utsett til 30. september. Konferansen skulle haldast i Ålesund i april. 

Informasjon som gjelder permitteringer/oppsigelser. NAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Ålesund sentrum flyfoto

 

Ålesund kommune har i samråd med fleire kjøpesenter, Bypatrioten, og Ålesund sentrumsforening bestemt å ikkje stenge kjøpesentra. 

Foto av fasaden til Spjelkavik barneskole

  
Faktura som er sendt ut og som gjeld opphald for mars månad, skal betalast som normalt. Perioden blir anten godskriven eller betalt tilbake. Ålesund kommune vil ikkje ta betalt for tenester i kommunale barnehagar og SFO så lenge tilbodet er stengt. Skoler, SFO og barnehagar i Ålesund blei stengt frå fredag 13. mars.

For første gang i historia ha Ålesund kommune gjennomført eit formannskapsmøte på Skype. Berre ordførar og administrasjon var fysisk tilstades i formannskapssalen under møtet tirsdag 17.mars.

Formannskapet i Ålesund startar sitt møte tirsdag 17.mars klokka 09:30 til 16:30.

Rådet frå Folkehelseinstituttet er at alle som har symptom på luftvegsinfeksjonen eller har luftvegsinfeksjon skal halde seg heime til eitt døgn etter at symptoma er borte.

Til toppen