Utbyggingsavtalar til høyring

Utbyggingsavtalar til høyring

Dersom kategorien er tom er det for tida ingen saker til høyring.

Vegusnvåg AS og Ålesund kommune skal inngå ein utbyggingsavtale i høve opparbeiding og overtaking av tekniske anlegg for veg, vatn og avløp i samband med utbygging av felt B1 og B2 innanfor reguleringsplan for Vegsundvågen  gnr. 15 bnr. 6 m.fl. (PLANID 2018007626)

Til toppen