Annonsar og kunngjeringar

Annonsar og kunngjeringar

Ålesund kommune har digital kunngjering. Kvar enkelt verksemd har ansvar for kunngjeringar i avis etter behov. Aviskunngjeringar og digitale kunngjeringar vil ein finne her.

Ålesund og Sula kommune planlegg felles avløpsreinseanlegg i området Vegbust – Kvassneset i Sula kommune. I tilknyting til regulering av areal og detaljprosjektering skal disponering av tunnelmassar avklarast. Alle som har interesse og behov for tunnelmasse oppmodast om å melde interesse.

Til toppen