Gatelys

Kommunen er sjølv ansvarleg for gatelys langs kommunal veg. Ofte er det det lokale nettselskapet som står for utførelsen av sjølve arbeidet med å skifte pærer og gjere anna vedlikehald på gatelysnettet.  

Nokre strekningar langs fylkesveg og riksveg blir drifta med refusjon frå fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Mørke gatelys?

Ansvarleg for tenesta