Råd ved misfarga vatn

Etter arbeid på vassleidningar kan vatnet bli misfarga av partiklar frå leidningane.

Dersom det er ubehageleg lukt/smak av vatnet eller vatnet er misfarga kan du:

  • La vatnet renne med kaldt vatn til det blir klart igjen. I nokre tilfelle kan dette ta ei stund.
    • Lar du det renne med kaldt vatn så unngår du å få misfarga vatn inn i varmtvannsberedaren.
  • Vent med å vaske lyst tøy til vatnet er klart igjen.
    • Om du får farge på klesvasken, hald tøyet vått til vatnet er klart og vask på nytt.

 

Om misfarginga ikkje blir betre i løpet av nokre timar, så ta kontakt med kommunen

Meld om feil