Forsøpling

Forsøpling

Kasting av søppel i naturen kostar samfunnet vårt stor summar kvart år. I tillegg påverkar det naturen vår og bidrar til å øydelegge den estetiske opplevinga av miljøet rundt oss.

Her kjem det meir informasjon forsøpling og om søppelryddeaksjonar i regi av kommunen og andre aktørar. 

 

Andre ryddeaksjonar

No har snøen forsvunne og det er tid for vårrydding langs vegar og stiar og i friområde.

Til toppen