Forsøpling

Forsøpling

Kasting av søppel i naturen kostar samfunnet vårt stor summar kvart år. I tillegg påverkar det naturen vår og bidrar til å øydelegge den estetiske opplevinga av miljøet rundt oss.

Her kjem det meir informasjon om søppelryddingsaksjonar i regi av kommunen og andre aktørar. 

Vårrydding

Ruskenaksjonen 2020

Rusken avfall gjeld avfall som blir samla inn langs vegar og stiar og i friområde. Kommunen tilbyr henting.

Det er eigne aksjoner for blant anna strandrydding her i kommunen, sjå nederst på sida. 

Meld deg på Ruskenaksjonen 2020 på e-post i veke 22 og 23

Indre og nordre (gamle Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy): post@arim.no
Ytre (gamle Ålesund): rusken@alesund.kommune.no 

Dette må med i påmelding

  • Arrangør (f.eks ei velforening)
  • Kontaktperson for hentinga
  • Fullt namn og telefonnummer 
  • E-postadresse
  • Nøyaktig henteadresse, berre eitt hentepunkt
  • Ønska hentedato kvardagar mellom 15.06.20 - 26.06.20 (for gamle Ålesund) og ønska dag i henhold til  renovasjonskalender (for gamle Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy)

Om henting

Dei som ynskjer å delta i oppryddinga kan få utlevert avfallssekkar på nærmaste miljøstasjon. Avfallet må samlast i handterlige sekkar og sett fram til køyrbar veg. Sekkane må ikkje innehalde større gjenstandar, stein, metall eller farlig avfall. Det avfallet som ikkje går i sekk, må ein sjølv bringe til ein miljøstasjon. 

Henting av avfall skjer etter avtale og seinast i veke 26.

I indre og nordre del av kommunen vil avfallet hentast på vanleg renovasjonsrute for restavfall, maks 5 meter frå vegkant.

Hageavfall kan leverast gratis på din miljøstasjon heile året. 

Andre ryddeaksjonar

Til toppen