Informasjon frå nasjonale myndigheiter

UDI har opprettet en eige Ukrainalinje for spørsmål: 23 35 16 00, tasteval 8. Opningstid er kl. 10.00 - 15.00.

Informasjon om Ukraina på fleire språk