Du kan hjelpe flyktningane

Du kan hjelpe flyktningane

Har du ledig bustad eller vil du vere frivillig? Her finn du meir informasjon. 

Har du ledig bustad til flyktningar? 

Ålesund kommune held på å kartlegge bustadar som kan passe til busetting av flyktningar. Vi er interesserte i bustader frå heile kommunen.  

Før vi inngår leigekontrakt gjennomfører vi ei synfaring saman med brannvesenet og personell frå Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) for å kontrollere at bustaden er i god stand og er godkjent for utleige. Kommunen vil ta kontakt dersom det er behov for å leige bustaden din.

  • Dei mest aktuelle bustadane har mellom 1 til 4 soverom og stove, kjøkken og bad.
  • Treng ikkje vere møblert.
  • Utleigeprisen må ikkje overstige marknadsprisen.

Registrer deg og bustaden din

Ønsker du å hjelpe som frivillig? 

Frivilligsentralane har oppretta ei arrangørside på Friskus. Det vil hjelpe oss å få ei oversikt over kven vi har med på laget. Døme på oppgåve som kan trengast hjelp til er:

  • fadder/støtteperson
  • praktisk hjelp
  • språkhjelp/oversetter
  • hjelp til å bli kjent i lokalsamfunnet

Meld deg til å hjelpe

Til toppen