Du kan hjelpe flyktningane

Har du ledig bustad eller vil du vere frivillig? Her finn du meir informasjon. 

Har du ledig bustad til flyktningar? 

Ålesund kommune held på å kartlegge bustadar som kan passe til busetting av flyktningar. Vi er interesserte i bustader frå heile kommunen.  

Dersom ein bustad er aktuell, gjennomføra vi ei synfaring saman med brannvesenet og personell frå Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) for å kontrollere at bustaden er i god stand og er godkjent for utleige. Kommunen vil ta kontakt dersom det er behov for å leige bustaden din.

  • Dei mest aktuelle bustadane har mellom 1 til 4 soverom og stove, kjøkken og bad.
  • Treng ikkje vere møblert.
  • Utleigeprisen må ikkje overstige marknadsprisen.

Registrer deg og bustaden din

Har du spørsmål kontakt 48 09 83 32 eller e-post bosettingsteam@alesund.kommune.no

Ønsker du å hjelpe som frivillig? 

Frivilligsentralane har oppretta ei arrangørside på Friskus. Det vil hjelpe oss å få ei oversikt over kven vi har med på laget. Døme på oppgåve som kan trengast hjelp til er:

  • fadder/støtteperson
  • praktisk hjelp
  • språkhjelp/oversetter
  • hjelp til å bli kjent i lokalsamfunnet

Meld deg til å hjelpe