Fyrverkeri i Ålesund

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett frå på nyttårsaften. Det er totalforbod mot fyrverkeri i områder med tett trehusbebyggelse, som store delar av Aspøya, deler av Nørvøya og i ei sone på Ona/Husøya.

Når er det tillatt å bruke fyrverkeri?

Uten særskilt løyve er oppskyting av fyrverkeri berre tillate mellom kl. 20 - 01 på nyttårsaften i Ålesund kommune. Dette er hjemlet i politivedtektene for Ålesund kommune.

Forbudssoner

I Ålesund kommune er det fleire soner der bruk av fyrverkeri er totalforbodne. Hensikta er å verna verneverdig tett trehusbusetnad mot brann.

Dette forbodet gjeld på store delar av Aspøya, på delar av Nørvøya i ei sone på Ona og Husøya.

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Skal du sende opp fyrverkeri eller avfyre pyrotekniske effektar på arrangement, må du søke om løyve til dette frå Ålesund brannvesen. Forbrukarar har berre høve til å avfyre markfyrverkeri kategori II og III.

Les meir om sal og oppbevaring av fyrverkeri/pyroteknisk vare (aabv.no)