Valutval

Valutvalet sitt mandat er å gi innstilling til kommunstyret som grunnlag for val av medlemmar og varamedlemmar til folkevalde organ. 

Valutvalet er ikkje lovpålagt.