Ordførar og varaordførar

Portrettbilete Håkon Lykkebø Strand Ordfører - Klikk for stort bileteOrdfører Håkon Lykkebø Strand Jon Åge Giske Andersen

 

 

 

 

Håkon Lykkebø Strand (FrP) er ordførar i Ålesund kommune.

Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har berre stemme- og forslagsrett som vald medlem.

Han er rettsleg representant for, og skriv under på vegne av kommunen i alle tilfelle der mynde ikkje er tildelt andre.

Han kan avgjere saker som ikkje er prinsipielle og som kommunestyret har gitt fullmakt til.

Kontakt: 
Telefon: 70 16 20 22
E-post: Hakon.Lykkebo.Strand@politikar.alesund.no

Varaordførar

Monica Molvær (H) er varaordførar i Ålesund kommune.

Portrettbilete av Varaordførar Monica Molvær - Klikk for stort bileteVaraordførar Monica Molvær Jon Åge Giske Andersen

 

Kontakt: 
Telefon: 70 16 20 22
E-post: Monica.Molvaer@politikar.alesund.no