Møteportal

Møteportalen gir folkevalde rask tilgang til saksdokument og forslag. 

Møteportalen (også kalla Politikarportalen) gir folkevalde tilgang til saksdokument og innkallingar for sine møte. Ved hjelp av bank-id kan folkevalde logge seg inn der og sjå innkallingar, saksdokument og forslag straks dei er ferdige og offentleggjort.

Møteportal 2023-2027