Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Saksbehandling og arkiv

Saksbehandling og arkiv

Kommunen behandlar personopplysingar i det elektroniske saks- og arkivsystemet. Opplysingane blir lagra i samsvar med arkivlova.

Sak- og arkivsystemet følgjer offentlege standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. I tillegg blir fleire fagsystem nytta innanfor dei einskilde verksemdene for saksbehandling. Der fagsystemet også er eit arkivsystem, følgjer dette NOARK-standarden. Verksemdsleiar er ansvarleg for den daglege arkiveringa i fagsystemet.

Vi registrerer personopplysingar som namn, adresse, telefonnummer og annan relevant informasjon som går fram av henvendinga. Fødselsnummer blir registrert på nokre saker når det er nødvendig for sikker identifikasjon og for å gjere det mogeleg med elektronisk utsending av dokument. Saksdokument kan i tillegg innehalde både teiepliktig informasjon og sensitive personopplysingar.  

Kommunen sin offentlege journal ligg på kommunen si heimeside. Dette er ein journal over kommunen sine inngåande og utgåande dokument som blir registrert i sak- og arkivsystemet. Journalføringar i andre fagsystem blir ikkje lagt ut på offentleg journal. Etter tre månader blir journalar på heimesida deaktivert. Offentleg journal er heller ikkje søkbar gjennom eksterne søkjemotorar.

Til toppen