Meld om feil i faktura

Oppdagar du feil i gebyrgrunnlaget må dette meldast skriftleg til kommunen gjennom digitalt skjema, e-post eller brev. 

Hugs å opplyse om kva eigedom (gnr/bnr) meldinga gjeld.

Meld inn feil gjennom digitalt skjema. 

Meld om feil gjennom å sende oss ein e-post. 

Meld om feil gjennom brev til:

Ålesund kommune, postboks 1521, 6025 ÅLESUND.

Tilsendt faktura må likevel betalast, men eventuelt til gode-beløp vil bli kreditert på neste faktura.