Slik sendast faktura frå Ålesund kommune

Ålesund kommune vil forsøke å sende alle fakturaer digitalt, anten som eFaktura, via Digipost eller som eit vedlegg i ein e-post. Om det ikkje er mogleg, blir faktura levert som papirfaktura.

Til privatpersonar:

Ved utsending av faktura gjerast det eit oppslag mot desse ulike kanalane, i prioritert rekkefølgje:

1. Avtalegiro

2. eFaktura

3. Digital postkasse

4. E-post

5. Blankett/papirrekning

 

Ynskjer du å endre korleis du mottek faktura?

Ålesund kommune som fakturautstedar kan ikkje påverke kva kanal du vil motta fakturaen i.

Det styrast av innbyggjaren sjølv:

 1. Avtalegiro:
 1. eFaktura:
 • Sjekk dine aktive betalingsavtaler og innstillingar i nettbanken din
 • Vær oppmerksam på «Ja-takk til alle»
 • Har du betalt rekningar for andre kan du ha opprett betalingsavtaler for andre.
 • Les meir om eFaktura her: Privat Forside (efaktura.no)
 1. Digital postkasse:
 • Sjekk innstillingar i din digitale postkasse.
 • Les meir om Digipost her: Digipost
 1. E-post:

 

Til bedrifter:

Ved utsending av faktura blir det forsøkt levert i følgjande rekkefølgje:

 1. Elektronisk faktura EHF
 2. E-post
 3. Papirfaktura

For å ta imot faktura som EHF må økonomisystemet til bedrifta vere oppdatert for å ta imot faktura som EHF, og bedrifta må vere meldt inn i ELMA og Aksesspunkt.

Les meir om Elma og Aksesspunkt: Mottakere i ELMA | Anskaffelser.no