Tilskot til 1. og 17. mai

Lag og foreiningar i Ålesund som planlegg arrangement i tilknyting til 1. og 17. mai kan søke tilskot.

Det er i 2024 avgrensa midlar til fordeling og kommunen gir difor midlar til ein aktør i eit geografisk nedslagsfelt (gjerne skulekrinsen). Dei ulike organisasjonane i området vert oppfordra til å samarbeide om arrangementet og om å sende ein samla søknad til kommunen.

Søknadsskjema vert opna seinast 2 veker før søknadsfrist.

Søk tilskot til ditt 17. mai-arrangement

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 16. april 2024

Ansvarleg for tenesta