Kulturtilskot

Kulturtilskota har som føremål støtte oppunder, stimulere og vidareutvikle eit mangfaldig kulturliv i Ålesund. Her kan du søke tilskot til rekruttering og aktivitet, kulturbygg og kulturarenaer og stipend. 

Søknadsfrist i 2024 er 1. april 

Hugs å sette deg inn i gjeldande retningslinjer  (PDF, 471 kB) før du søker.
Laga må presentere tilboda som blir gitt i felles aktivitetskalender – alesund.friskus.com. Dersom det blir vanskar med å opprette laget som brukar og arrangør, kan dei lokale innbyggartorga vere til hjelp.

Tiltak som vil bli prioritert:

  • Tiltak for barn og unge.
  • Kultur- og idrettstiltak som gir auka aktivitet, inkludering og deltaking i nærmiljøa.
  • Tiltak som fremjar felleskap og felles identitet som samarbeidsprosjekt på tvers av dei tidlegare kommunegrensene.
  • Tiltak for å sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunna.

Her kan du søke kulturtilskot

Kontakt​

Sissel Lillebø Aarseth

Rådgivar allmenn kultur

 

Send e-post

Tlf: 911 52 030

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar idrett og fysisk aktivitet

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Lina Marie Frantzen

Rådgjevar idrett og fysisk aktivitet

Send e-post

Tlf: 470 16 611

 

Ansvarleg for tenesta