Finn informasjon og søk på kontantkassa

Kontantkassa er ei tilskotsordning som skal gjere det mogeleg for alle barn og unge å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familien sin sosiale eller økonomiske situasjon. 

Søknad

Du kan søkje om tilskot frå kontantkassa heile året ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Søk om tilskot frå kontantkassa
 

Sjå utfyllande informasjon

Om ordninga frå idrettsforbundet

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik

Rådgjevar idrett og fysisk aktivitet

Send e-post

Tlf: 977 14 664

Sissel Lillebø Aarseth

Rådgjevar allmenn kultur

Send e-post

Tlf: 911 52 030

Ansvarleg for tenesta