TV-aksjonen 2024 til Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er tildelt NRK TV-aksjonen i 2024, og inntektene skal gå til å bygge fire familiehus for langtidssjuke barn og deira familiar.

Årets TV-aksjon skal hjelpe barn ramma av kreft og andre alvorlege sjukdommar. For pengane frå TV-aksjonen ønsker Barnekreftforeningen å etablere familiehus ved universitetssjukehusa i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Her skal foreldre og søsken lett kunne bevege seg mellom sjukehuset og familiehuset slik at dei kan leve eit tilnærma normalt kvardagsliv.

I familiehusa vil det og vere rom for besøk av besteforeldre, tanter og onklar, vener og andre menneske som er tett på og har betydning i familiens liv.

Komité i Ålesund

Komitéen for i år er ikkje klar. Har du lyst til å engasjere deg, kan du ta kontakt med Frivilligsentralen, Emilie Glas tlf. 94522775 eller Kai Oskar Eidsvik tlf. 97712943.

Generelt om TV aksjonen NRK

I Ålesund kommune er det Innbyggertorget som er ansvarlig for gjennomføringa av TV-aksjonen.

TV aksjonen slik vi kjenner den har vore arrangert kvar haust sidan 1974 og reknast som verdens største dugnad. Ein nasjonal dugnad der heile Norge er med, frå Kongehuset, Stortinget, Regjeringen, fylkeskommunar, kommunar, til næringsliv, skoler, menigheiter, lag og foreininger og lokalsamfunn.  

NRK eier merkevaren TV-aksjonen og NRKs innsamlingsråd tildeler TV-aksjonen. Tildelingen skjer etter søknad fra organisasjonene som ønsker å få TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også en viktig oppgave med å påse hvordan det innsamlede beløpet brukes.