Bli bøsseberar

Bøsseberarane gjer eit viktig arbeid under TV aksjonen.  I år er Redd Barna mottakar av dei innsamla midlane . I snitt så kjem det inn 1100 kroner per bøsse.  Det å gå frå dør til dør er ein veldig viktig del av aksjonen, sjølv om samfunnet har blitt meir digitalt.   

Foto av en klar aksjonskomitee for TV-aksjonen 2023 - Klikk for stort bileteÅrets komité

Vil du vere med på årets viktigaste søndagstur? 

Bli med på verdens største dugnad. Ta med bøssa på søndagstur den 22. oktober.

Så alle tidligere og nye bøssebærarar:

Bli bøsseberar her!