Bli bøsseberar

Bøsseberarane gjer eit viktig arbeid under TV aksjonen.  I år er Barnekreftforeningen mottakar av dei innsamla midlane . I snitt så kjem det inn 1100 kroner per bøsse.  Det å gå frå dør til dør er ein veldig viktig del av aksjonen, sjølv om samfunnet har blitt meir digitalt.   

Vil du vere med på årets viktigaste søndagstur? 

Bli med på verdens største dugnad.

Så alle tidligere og nye bøssebærarar:

Bli bøsseberar her!