Heidersteikn og andre prisar

Heidersteikn og andre prisar

Ålesund har seks heidersteikn og prisar som skal tildelast årleg. Prisane blir delt ut på kommunestyret sitt siste møte, vanlegvis i desember. Vinnarane for 2022 er allerede meldt og her kan du lese om dei.

Dette er vinnarane i 2022

Foreslå ei eldsjel?

Forslag til kandidatar kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.  

Forslaga må vere skriftlege, og innehalde opplysningar om kandidaten/-ane som blir fremja og ei grunngjeving for at den/dei foreslåtte bør få prisen.

Frist for å melde inn kandidatar er ute.

Sjå også

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen