Heidersteikn og andre prisar

Heidersteikn og andre prisar

Ålesund har seks heidersteikn og prisar som skal tildelast årleg. Prisane blir delt ut på kommunestyret sitt siste møte, vanlegvis i desember. Frist for å melde inn kandidatar er 16. september 2022.

Foreslå ei eldsjel?

Forslag til kandidatar kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.  

Forslaga må vere skriftlege, og innehalde opplysningar om kandidaten/-ane som blir fremja og ei grunngjeving for at den/dei foreslåtte bør få prisen.

Frist for å melde inn kandidatar er 16. september 2022.

Bruk digitalt skjema for å foreslå kandidater

Forslag kan også sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til postmottak@alesund.kommune.no 

Sjå også

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen