Heidersteikn og andre prisar

Heidersteikn og andre prisar

Ålesund har seks heidersteikn og prisar som skal tildelast årleg. Prisane blir delt ut på kommunestyret sitt siste møte, vanlegvis i desember. Frist for å melde inn kandidatar er 1. september 2022.

Foreslå ei eldsjel?

Forslag til kandidatar kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.  

Forslaga må vere skriftlege, og innehalde opplysningar om kandidaten/-ane som blir fremja og ei grunngjeving for at den/dei foreslåtte bør få prisen.

Du kan sende inn via digitalt skjema eller som brevpost i nomineringsperioden som opnar hausten 2022.

Sjå også

Til toppen