Heidersteikn og andre prisar

Heidersteikn og andre prisar

Ålesund har seks heidersteikn og prisar som skal tildelast årleg. Prisane blir delt ut på kommunestyret sitt siste møte, vanlegvis i desember. Her er dei fem prisane du kan nominere ei eldsjel fram til søndag 31. oktober. 

Foreslå ei eldsjel?

Forslag til kandidatar kan fremmast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar.  

Forslaga må vere skriftlege, og innehalde opplysningar om kandidaten/-ane som blir fremja og ei grunngjeving for at den/dei foreslåtte bør få prisen. 

Send inn forslag fram mot 31. oktober. 

Bruk digitalt skjema for å foreslå kandidater

Forslag kan også sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund eller som e-post til postmottak@alesund.kommune.no 

Sjå også

Til toppen