Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Nytilsett

Nytilsett

I løpet av dei første seks månadene vil du som nytilsett gå gjennom eit introduksjonsprogram. Det skal gi deg den opplæringa, rettleiinga og ressursane du treng til den nye arbeidsplassen din.

Introduksjonsprogram for nytilsette inkluderer:

  • Introduksjon og opplæring i di nye rolle.
  • Mogelegheiter for å få tildelt ein fadder eller rettleiar.
  • Regelmessig oppfølging i løpet av prøvetida.

Vi har òg eit introduksjonsprogram på nett for alle nytilsette som vil auke grunnkunnskapar og forståing om kommunen. Her får du gå gjennom følgande tema:

  • Innleiing med visjon, verdiar, organisering og tenestetilbod.
  • Retningsliner og reglement.
  • Informasjonssikkerheit.
  • Hovudtillitsvalte og hovudverneombud.

Den obligatoriske introduksjonen sikrar deg som nytilsett ein god start i Ålesund kommune.

Til toppen