Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Nytilsett

Nytilsett

I løpet av dei første seks månadene vil du som nytilsett gå gjennom eit introduksjonsprogram. Det skal gi deg den opplæringa, rettleiinga og ressursane du treng til den nye arbeidsplassen din.

Introduksjonsprogram for nytilsette inkluderer:

  • Introduksjon og opplæring i di nye rolle.
  • Mogelegheiter for å få tildelt ein fadder eller rettleiar.
  • Regelmessig oppfølging i løpet av prøvetida.

Vi har òg eit introduksjonsprogram på nett for alle nytilsette som vil auke grunnkunnskapar og forståing om kommunen. Her får du gå gjennom følgande tema:

  • Innleiing med visjon, verdiar, organisering og tenestetilbod.
  • Retningsliner og reglement.
  • Informasjonssikkerheit.
  • Hovudtillitsvalte og hovudverneombod.

Den obligatoriske introduksjonen sikrar deg som nytilsett ein god start i Ålesund kommune.

Til toppen