Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Nytilsett

Nytilsett

I løpet av dei fyrste seks månedane vil du som nytilsett gå gjennom eit introduksjonsprogram. Det skal gi deg den opplæringa, rettleiinga og ressursane du treng til din nye arbeidsplass.

Introduksjonsprogram for nytilsette inkluderer:

  • Introduksjon og opplæring i di nye rolle.
  • Mogelegheiter for å få tildelt ein fadder eller rettleiar.
  • Regelmessig oppfølging i løpet av prøvetida.

Vi har òg eit introduksjonsprogram på nett for alle nytilsette som vil auke grunnkunnskapar og forståing om kommunen. Her får du gå gjennom følgande tema:

  • Innleiing med visjon, verdiar, organisering og tenestetilbod.
  • Retningslinjer og regelement.
  • Informasjonssikkerheit.
  • Hovudtillitsvalte og hovudverneombud.

Den obligatoriske introduksjonen sikrar deg som nytilsett ein god start i Ålesund kommune.

Til toppen