Livskriser

Det finst ei rekke hjelpetelefonar som du kan bruke om du har behov for å prate anonymt om ulike vanskar, eller dersom du er i ein situasjon der du har vanskeleg for å få hjelp lokalt.

Kort fortalt

  • Ring 113 når det er akutt og står om liv.
  • Ring legevakt på 116 117 for akutthjelp.
  • Har du det vondt eller slit du med sjølvmordstankar?
  • Kjenner du nokon som har det vanskeleg?
  • Ikkje ver redd for å søke hjelp.

Hjelpetilbod

Liskriser - hjelpetilbod
Nettstad Telefonnummer
Voksne for barn sin rådgivningstelefon 810 03 940
Rettighetstelefonen 21 45 60 07
Pårørendesenteret 90 90 48 48
Mental Helses hjelpetelefon 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000
Hjelpelinjen - spillavhengighet 800 80 040
Alarmtelefonen for barn og ungdom 116 111